Algemene Ledenvergadering 21 april 2023

Op vrijdag 21 april werd de Algemene Ledenvergadering van HSV Reimerswaal In Dorpshuis “Meerwaarde” te Waarde gehouden. Naast het bestuur waren 18 leden aanwezig. Een mooie opkomst maar gezien het aantal leden kunnen er nog heel wat bij volgende keer.

De secretaris en de penningmeester hebben verslag gedaan van de activiteiten in het afgelopen jaar.  De kascommissie bestaande uit Sjaak Harthoorn en Pedro Baas hebben de financiële boekhouding doorgenomen en akkoord bevonden en Marco Lobbezoo heeft een uitleg gegeven over het viswaterbeheer en investeringen in de wateren.

Tijdens de bestuursverkiezing werd Armand van Lissum als bestuurslid herkozen. Sjaak van Iwaarden had zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor de functie van secretaris en is eveneens gekozen waardoor Arjan Marijs, die zowel voorzitter als secretaris was, zich nu meer kan richten op z’n functie als voorzitter.

Tijdens de rondvraag werden er goede en interessante vragen gesteld die we als bestuur zo goed mogelijk hebben proberen te beantwoorden.

Na de Algemene Ledenvergadering was er ruimte voor een stukje gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje.

Nieuwsgierig geworden? Stel uw vragen via onze mailbox maar belangrijker nog; sluit vooral aan bij de volgende Algemene Ledenvergadering en praat mee over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Hartelijke groet,

Het bestuur.