De vereniging is opgericht in 1967 te Krabbendijke , met het doel om de watersport een impuls te geven.

Men beschikte over een aantal boten en personen die op dat moment vooral zoutvissers waren. Men ging vissen vanuit het toenmalige haventje van Krabbendijke . Dit was een groot succes en de vereniging bloeide sterk met aanwas van leden. Een groot voordeel was dat er een hijsmast was zodat ook op gezette tijd de boten uit het water gehaald konden worden voor onderhoud .
Doordat er in de nabije regio kanalen en overstort werden gerealiseerd ontstond ook de wens tot zoetwatervisserij. Nu ontstond een nieuwe tak in de vereniging en ging men vissen in de Koppelleiding en nog weer later in de Spuiboezem te Bath.

Tegenwoordig word het zoetwater vis programma voor een deel op de Spuiboezemen en deels in het Bathse spuikanaal gevist. De zoutwedstrijden vist men hoofdzakelijk aan de Westerschelde op diverse locatie’s en enkele wedstrijden aan de Noordzeekust.