1. Tijdens de wedstrijd mag er op de Spuiboezem gevist worden met 1 hengel naar keuze en op het Spuikanaal mag men vissen met 2 hengels naar keuze. Alle vistechnieken zijn toegelaten: method, feeder, vaste stok, …

2. Tijdsduur van de wedstrijden is 5 uren:
a. De clubwedstrijden vangen telkens aan om 9 uur tot 14 uur

3. Inschrijving en trekking:
a. Er wordt in normale omstandigheden gevist op de Noordoever van de Spuiboezem. Uitzonderlijk kan er uitgeweken worden naar de Zuidkant.
b. Voor de wedstrijden aan het Spuikanaal vindt de trekking plaats op de parking van de Westelijke Spuikanaalweg.
c. Tot 1 uur voor de wedstrijd kan men ter plaatse inschrijven en worden de visplaatsen getrokken;
d. Indien je mogelijk te laat komt, moet je dit vooraf te melden aan de wedstrijdleiding (0032 586 903 731) of via een collega visser die ter plaatse is. De visplaats wordt tijdens de trekking bepaald en toegewezen bij aankomst.

4. Indeling in vakken en wedstrijd
a. Er wordt gevist op gewicht
b. Als er minder dan 12 deelnemers zijn, wordt er in één vak gevist. De winnaar van de wedstrijd ontvangt 30€, de tweede 20€ en derde 10€
c. Vanaf 12 deelnemers wordt er in twee onafhankelijke vakken gevist, de 3 vissers die het meeste gewicht hebben gevangen van vak A en vak B ontvangen een bonus van 1e plaats 15 euro,  2e plaats 10 euro, 3e plaats 5 euro.

5. Begin en einde van de wedstrijd:
a. Vanaf het beginsignaal mag er gevoerd en gevist worden.
b. 5 minuten voor einde wedstrijd komt het er een waarschuwingssignaal.
c. Bij het eindsignaal is de wedstrijd definitief ten einde. Elke gehaakte vis die niet uit het water is, telt niet mee tijdens de weging en mag niet in leefnet.

6. Puntentelling voor het eindklassement
a. Er zijn 10 wedstrijden waarvan de 7 beste resultaten meetellen voor de eindrangschikking.
b. De winnaar van het vak krijgt 1 punt, de tweede krijgt 2 punten, enz.
c. Bij geen vangst krijgt men de punten van de laatste deelnemer met gewicht + 5 punten.
d. Bij uitsluiting door een overtreding tegen het reglement krijgt men een sanctie van 30 punten die altijd meetellen in het eindklassement.

7. Wedstrijdinformatie:
a. De lengte van het leefnet moet minimaal 3 meter zijn
b. Het leefnet mag maximaal 20 kilogram vissen bevatten (ongeveer 10 brasems).
c. Het vissen met vers de vase en gekleurde maden is verboden; gekleurde kunstmaden tot max 2cm zijn wel toegestaan.

Prettige vangst,
Het bestuur