1. Wedstrijdreglement ZOET
  1. Algemeenheden wedstrijd:
  a. De competitiewedstrijden HSV Reimerswaal worden gevist op het spuikanaal of spuiboezem volgens de kalender op de website.
  b. Tijdens de wedstrijd mag er op de Spuiboezem gevist worden met 1 hengel naar keuze en op het Spuikanaal mag men vissen met 2 hengels naar keuze. Alle vistechnieken zijn toegelaten: method, feeder, vaste stok, …
  c. De open wedstrijden volgen een dagreglement (inschrijving, duur, trekking, ….)
  2. Tijdsduur van de wedstrijden is 5 uren:
  a. De clubwedstrijden vangen telkens aan om 9 uur tot 14 uur. Trekking om 07u45
  3. Inschrijving en trekking:
  a. Er wordt in normale omstandigheden gevist op de Noordoever van de Spuiboezem, dus ook de trekking. Uitzonderlijk en in functie van de weersomstandigheden kan er uitgeweken worden naar de Zuidkant.
  b. Voor de wedstrijden aan het Spuikanaal vindt de trekking plaats op de parking van de Westelijke Spuikanaalweg.
  c. Tot 1u15 uur voor de wedstrijd kan men ter plaatse inschrijven en worden de visplaatsen getrokken;
  d. Indien je mogelijk te laat komt, moet je dit vooraf te melden aan de wedstrijdleiding (0032 475949547) of via een collega visser die ter plaatse is. De visplaats wordt tijdens de trekking bepaald en toegewezen bij aankomst door de wedstrijdleiding. Niet vooraf aanmelden betekent geen deelname (tenzij door overmacht, beslissing door wedstrijdleiding).
  4. Indeling in vakken en wedstrijd
  a. Er wordt gevist op gewicht
  b. In geval van onpaar aantal vissers, zal vak A eerst opgevuld worden.
  c. Inleg is 5€ per visser.
  d. Als er minder dan 12 deelnemers zijn, wordt er in één vak gevist. De winnaar van de wedstrijd ontvangt 30€, de tweede 20€ en derde 10€
  d. Vanaf 12 deelnemers wordt er in twee onafhankelijke vakken gevist, de 3 vissers met het meeste gewicht van vak A en vak B ontvangen : 1e plaats 15 euro,  2e plaats 10 euro, 3e plaats 5 euro. De top 3 van het volledige deelnemersveld ontvangt als bonus: 1e plaats 15 euro,  2e plaats 10 euro, 3e plaats 5 euro.
  f. de jeugd (Min 16j) vist apart. Zij betalen 3€ en ontvangen in functie van het aantal deelnemers (10€ (3 of meer) -5€ (2)-3€ (1). De jeugd mag zelf beslissen om mee te vissen met de volwassenen.
  5. Begin en einde van de wedstrijd:
  a. Vanaf het beginsignaal mag er gevoerd en gevist worden.
  b. Bij het eindsignaal is de wedstrijd definitief ten einde. Elke gehaakte vis die niet uit het water is, telt niet mee tijdens de weging en mag niet in leefnet.
  6. Puntentelling voor het eindklassement
  a. Er zijn 10 wedstrijden waarvan de 7 beste resultaten meetellen voor de eindrangschikking.
  b. De winnaar van het vak krijgt 1 punt, de tweede krijgt 2 punten, enz.
  c. Bij geen vangst krijgt men de punten van de laatste deelnemer met gewicht + 5 punten.
  d. Bij uitsluiting door een overtreding tegen het reglement krijgt men een sanctie van 30 punten die altijd meetellen in het eindklassement.
  7. Extra Wedstrijdinformatie:
  a. De lengte van het leefnet moet minimaal 3 meter zijn
  b. Het leefnet mag maximaal 20 tot 25 kilogram vissen bevatten (ongeveer 10 brasems).
  c. Het vissen met vers de vase en gekleurde maden is verboden; gekleurde kunstmaden tot max 2cm zijn wel toegestaan.
  d. Volgende vissen mogen nooit in het leefnet: paling
  e. Tijdens gesloten tijd van 1 april – 31 mei zijn de regels van Sportvisserij Nederland van toepassing.

  Prettige vangst,

 2. Het bestuur