1. Het verenigingskampioenschap.
Elke wedstrijd waaraan deelgenomen wordt levert de deelnemer wedstrijdpunten op, afhankelijk van het resultaat. De deelnemer die over 8 van de 11 wedstrijden het minst aantal wedstrijdpunten heeft behaald, wordt de verenigingskampioen. Dit is zowel voor senioren, dames en junioren. Wanneer bij de eindstand meerdere deelnemers een gelijk aantal wedstrijdpunten behalen, dient voor de klassering op de volgende wijze de rangvolgorde te worden vastgesteld:
1. Volgens het hoogste aantal wedstrijd-cm punten;
2. Volgens het totaal aantal gevangen vissen;
3. Volgens het totaal aantal gevangen vissen van 10cm of groter;
Deze rangvolgorde geschied over de 8 meetellende wedstrijden.

2. Plaatsnummering in de uitslag. Voor de eerste plaats in het dagklassement krijgt men 1 punt. Voor de tweede plaats 2 punten enz.

3. De vangstpunten zijn gerelateerd aan de gesaldeerde lengten van de gevangen vis, alsmede punten voor gevangen ondermaatse vissen. Indien mocht blijken, dat meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben, dient voor de klassering op de volgende wijze de rangvolgorde te worden vastgesteld:
1. Volgens het totaal aantal gevangen vissen;
2. Volgens het totaal aantal gevangen vissen van 10 cm of groter;
3. Volgens het grootste gevangen exemplaar;
Indien dit ook gelijk is, ontvangen de deelnemers dezelfde klassering en wordt doorgeteld (bijv. 2 x nr. 12, volgende nr. 14).

4. Ter plaatse van de inschrijving voor de wedstrijd loot men voor aanvang van de wedstrijd. De plaats waar men dient te gaan vissen is bindend. Onderling ruilen is niet toegestaan.

5. Alle deelnemers dienen voor dijkwedstrijden tenminste 30 minuten voor aanvang te zijn ingeschreven. Voor strandwedstrijden tenminste 45 minuten.

6. Het inschrijfgeld per wedstrijd bedraagt voor senioren en dames € 5,00 per persoon. Voor junioren is dit € 3,00. Voor niet zijnde clubwedstrijden kunnen andere bedragen worden vastgesteld.

7. Bisnummers kunnen worden aangevraagd bij inschrijving. Voor de strandwedstrijden moet men tenminste 2 dagen voor de wedstrijd mailen of bellen naar de wedstrijdleider.

8. De persoon die zich inschrijft voor een wedstrijd dient dezelfde te zijn als degene die de wedstrijd vist en mag zich niet voor een deel of de gehele wedstrijd laten vervangen.

9. Voor het startsein mag niet worden gevist. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd, het tweede signaal geeft het einde aan, waarna onmiddellijk moet worden ingehaald.

10. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt over gevist.

11. De afstand tussen twee plaatsnummers bedraagt tenminste 10 meter.
Er mag ten behoeve van het inwerpen en/of uitdraaien tot kniehoogte in het water worden gelopen; het vissen gebeurt vanaf de waterlijn.

12. De deelnemers zijn vrij in de keuze van het werpgewicht, type en soort, mits het niet – na te zijn ingeworpen – afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert.

13. Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in bezit hebben; bij overtreding volgt diskwalificatie. Iedere deelnemer dient te beschikken over een emmer van minimaal 10 liter, half gevuld met zeewater, om zijn vangst kortstondig (tot de komst van de controleur) in te bewaren.
De deelnemer dient te vissen met één hengel (max. 5 meter) met opwindmechanisme (molen of reel), voorzien van ten hoogste drie haken. De haakbocht dient minimaal 7 mm te zijn.
Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve zachte krab, tenzij anders aangegeven. Het voorhanden hebben en het gebruik van reuk- en smaakstoffen in of aan het aas is verboden en leidt tot diskwalificatie.
Het samenstellen van de onderlijn en de gebruikte materialen zijn vrij. Het is mogelijk om op de haaklijn attractieve materialen te gebruiken zoals blanke lepels, gekleurde drijvende en niet drijvende kralen/foam (max. grootte 15 mm), gekleurde veren, fluorescerende voorwerpen etc. Een maximum van slechts 3 drijvende kralen/foam, met een maximale diameter van 15 mm, is toegestaan. Geen andere drijvers, of drijvende materialen zijn toegestaan op de onderlijn, of op de haaklijn of op de hoofdlijn. De drijvende kralen/foam zijn slechts toegestaan op de haaklijn (de haaklijn is het deel van de onderlijn met de haken). Het gebruik van een schuivende haak op de hoofdlijn is verboden. Het ter beschikking hebben van reservehengels met gemonteerde molen met de lijn door de ogen is toegestaan, mits niet voorzien van onderlijn. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn toegestaan. Deelnemers mogen geen hulp van anderen aanvaarden.

14. Vis dient na vangst direct ter meting aan de controleur te worden aangeboden. De controleur zet de vis na meting in het water terug. Indien een deelnemer meerdere lijnen, van andere deelnemers en/of losse lijnen binnenhaalt, mag er géén vis van de haken worden gehaald. Er dient te allen tijde overeenstemming te zijn met betrokken deelnemers en/of controleurs over aan wie de vis toekomt, alvorens de vis wordt onthaakt. Indien een deelnemer toch vis onthaakt van meerdere verwarde lijnen of losse lijnen zonder overleg, volgt onherroepelijk diskwalificatie.

15. De deelnemer dient gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Beschadigde vis wordt niet gewaardeerd, op het aanbieden van dode en/of verminkte vis volgt diskwalificatie. Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm, Zeeforel, Paling – zie verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren) dienen onmiddellijk te worden gemeten en teruggezet.

16. Er wordt gevist op alle maten, waarbij elke aangevangen en genoteerde centimeter gewaardeerd wordt met één punt. De cm worden naar boven afgerond (10,1cm= 11punten) Met uitzondering van vissen beneden de 10cm, waaraan ongeacht de soort 1 punt per vis wordt toegekend (9,9 cm = 1 punt)
Bij vangst van een vis met haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, van wie de haak in de bek van de vis zit, de wedstrijdpunten. Heeft een gevangen vis haken van meer deelnemers in de bek, dan wordt de vis niet gewaardeerd.

17. Het is voor iedereen verboden om het wedstrijdparcours te verontreinigen of te beschadigen. Wedstrijdafval zoals kranten, doeken enz. moeten door de deelnemers mee naar huis worden genomen.

18. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen; overtreding kan tot diskwalificatie leiden. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de zijde van de deelnemer(s) tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie leiden.

19. Bij overtreding van artikelen waar geen diskwalificatie op staat volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt diskwalificatie.

20. Iedere deelnemer, wedstrijdleider, controleur wordt geacht het reglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met het reglement.

21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de zout commissie.

Namens de commissie zout van W.S.V. Reimerswaal.