Algemene Ledenvergadering HSV Reimerswaal

Op vrijdag 3 mei 2024 werd de Algemene Ledenvergadering van HSV gehouden in Dorpshuis Meerwaarde te Waarde. Tijdens deze vergadering werd het jaarverslag 2023 gepresenteerd en een werd er leuke fotopresentatie over het achterliggende jaar getoond. De penningmeester gaf inzicht in de financiële boekhouding. De kascommissie keurde het verslag goed en complimenteerde de penningmeester voor het nette en correcte financiële overzicht. Ook de commissies Zout, Zoet en Jeugd brachten verslag uit over de activiteiten en ontwikkelingen in het achterliggende jaar. Verder werden onderwerpen zoals visstandbeheer Spuiboezem en viswaterbeheer in zijn algemeenheid besproken zoals o.a. de ontwikkelingen aan de Plattebank nu Tennet in de afrondende fase van de werkzaamheden is beland. Ook werden de contributiebedragen 2025 vastgesteld. Voorzitter Arjan Marijs en penningmeester Erik Hollestelle werden herkozen voor een periode van 4 jaar en tevens werd kandidaat Rudi Ryckebosch ter versterking van het bestuur gekozen als bestuurslid. Er kwamen mede dankzij vragen van de aanwezige leden nog veel meer interessante onderwerpen over zowel zout als zoet ter sprake. We kunnen dan ook terugzien op een prima vergadering met een gezellige nazit na afloop.